Välkommen till Gambiagrupperna

Director Yahya Sanyang avslutade sin anställning hos vår partnerorganisation Future In Our Hands The Gambia, FIOHTG, den 30 juni 2015. Organisationen leds nu temporärt av Buba Faburay, Senior program officer för planering och rapportering. Han valdes enhälligt av personalen. Den nya personalchefen Mrs. Jainaba Sarr övertar många av Bubas övriga arbetuppgifter

Nu finns en uppdaterad adresslista publicerad på hemsidan. För att hitta den, gå till "Kontakt" i menyraden och klicka sedan på "Adresslistor".

Gambiagrupperna söker en praktikant till vårt kontor i Gambia under perioden augusti 2015- jan 2016. Praktiken börjar med 4 veckors introduktion i Sverige följt av 4 månader i Gambia. Du kommer att ha en handledare I Svergie och en på kontoret i Gambia. Gambiagrupperna står för kostnader för resa, vaccination och försäkring. Dessutom ingår ett mindre arvode under perioden i Gambia.
Läs mer här:Vill du bli praktikant i Gambia?

I början av året gjorde en extern konsult en utvärdering av FIOHTG/FIOH:s jobb ute i byarna. Han intervjuade 49 hushåll som bestod av 922 personer varav 478 var kvinnor och 444 var män. Rapporten kommer att presenteras på Gambiagruppernas årsmöte i Uppsala 28 mars. Rapporten finns här: Extern utvärdering

2015-03-18

Ny personal

Amie Darboe och Jainaba Teeda SarrAmie Darboe och Jainaba Teeda Sarr

Under mars månad har FIOHTG fått två nya medarbetare. Aminata (Amie) Darboe har kommit för att förstärka ekonomienheten och Jainaba Teeda Sarr har kommit för att ta hand om alla personalfrågor.
Läs mer här: Ny personal

2015-02-23

Nya medel

Yankuba Manneh och Isabella Thafvelin har jobbat intensivt med att söka bidrag från andra finansiärer. Catholic Relief Service (CRS) har tillstyrkt en ansökan om medel för att bekämpa HIV/Aids. Det är ännu inte klart hur stort det projektet blir. FIOHTG och CRS ska träffas och diskutera omfång och hur projektet ska genomföras.

FIOHTG ansökte också hos NED (National Endorcement for Democracy) om projektmedel till fas 2 av utbildning i civila rättigheter. Det projektet har godkänts nu i veckan och 33 000 USD kommer att satsas på detta.

Aladdin, Kerstin och Anders planerar nästa dags etappAladdin, Kerstin och Anders planerar nästa dags etapp

Kerstin och Anders har skrivit en reseberättelse från sin resa till Gambia. Under tre dagar besökte de inte mindre än tre olika kvinnokooperativ.
Läs mer här: Reseberättelse från Gambia

Den 18 februari 1965 blev Gambia självständigt efter att ha varit engelsk koloni. Nu firas jubileet med pompa och ståt. 53 miljoner Dalasi har satsats för att göra den här dagen minnesvärd. Huvudprogrammet kommer att ske på Independence Stadium i Bakau och i Banjul men även de olika regionerna kommer att ha egna program vid senare tillfällen. Ett stort antal stadsöverhuvuden förväntas hedra firandet med sin närvaro.