Välkommen till Gambiagrupperna

FIOHTG har fått besök av 9 trädgårdsstudenter från Enköping. Samarbetet med Läraren Bodil Dahlman och hennes studenter började förra året och föll så väl ut att Enköping nu startat en egen Gambiagrupp. Årets studenter samarbetar med skolorna i Misera och Nyawurulung.
Läs mer här: Besök från yrkeshögskolan i Enköping

Lärarfortbildarna har varit ute på årets första uppdrag. SEGRA -utbildning sker nu åter i alla ”våra” sju kluster och den första studiedagen gick av stapeln under veckan som gick. Som vanligt har ett stort antal lärare bytts ut under sommarlovet. Vi har ett avtal med regionerna att de ska försöka behålla samma personal inom klustret och de försöker verkligen men ibland vill ju lärarna själva flytta av familjeskäl eller för att komma vidare i sin karriär. Det kan vi naturligtvis inte förhindra.
Läs mer här: Lärarfortbildningen

Fem byar har försetts med kvarnar, för att mala säd, av FIOHTG. Detta för att minska det dagliga slit som kvinnor har med matlagningen. Maskinerna förväntas också stärka den ekonomiska situationen, för kvinnorna, genom deras lokala organisationer får inkomster från malningen.
Läs mer här: Arbetsbesparande åtgärder

Alla våra byar visar framfötterna, men allra mest verkar just nu hända i Changai och dess satellitbyar. Under våren har Alimatou Marrong från vår Byutvecklingsenhet jobbat mycket med näringslära i dessa byar. Detta har också innefattat hygien, både personlig och i köket. Läs mer här: Changai, en framgångssaga

2014-09-29

Lärarfortbildning

I linje med att förbättra kvalitén av SEGRA materialet anordnades en tre dagars workshop på FIOHTG kontoret i Kotu. Workshopen gav tränarna från de olika regionerna möjlighet att träffas, utbyta information, identifiera utmaningar samt diskutera idéer och nya vägar framåt.
Läs mer här: Lärarfortbildning

2014-09-26

Ny adresslista

Nu finns en ny adresslista på plats på hemsidan. Du hittar den genom att gå till huvudmenyn och klicka på Kontakt => Adresslistor. Du kan också klicka här: Adresslistor

Gambia startade tidigt med utbildning ute i byarna för att göra befolkningen medvetna om hur Ebola sprids men också för att eventuella fall snabbt ska kunna rapporteras.
Läs mer här: Gambia utbildar sitt folk för att kunna klara sig vid ev. ebolaepidemi

Alla medlemsgrupper är välkomna till ett möte för samtal och diskussion om flera viktiga frågor inom Gambiagrupperna. Syftet med mötet är att ge tid till uppföljning och utveckling av frågor som var uppe på årsmötet i mars och/eller diskuterats i styrelsen/SOG och som är väsentliga för utvecklingen och framtiden för Gambiagrupperna.
Läs mer här: Inbjudan för anmälan till medlemsmöte i Göteborg 6 september