Välkommen till Gambiagrupperna

Gambia startade tidigt med utbildning ute i byarna för att göra befolkningen medvetna om hur Ebola sprids men också för att eventuella fall snabbt ska kunna rapporteras.
Läs mer här: Gambia utbildar sitt folk för att kunna klara sig vid ev. ebolaepidemi

Alla medlemsgrupper är välkomna till ett möte för samtal och diskussion om flera viktiga frågor inom Gambiagrupperna. Syftet med mötet är att ge tid till uppföljning och utveckling av frågor som var uppe på årsmötet i mars och/eller diskuterats i styrelsen/SOG och som är väsentliga för utvecklingen och framtiden för Gambiagrupperna.
Läs mer här: Inbjudan för anmälan till medlemsmöte i Göteborg 6 september

Under vårt arbete med det vi kallar Advocay Sports fick jag ta del av några drama om den gambiska kulturen. Ett av dessa handlade om hur det går till när unga pojkar omskärs. Naturligtvis varierar det mellan folkgrupperna och även mellan byarna. Denna berättelse kommer att handla om en mandinkaby i region 5 och berättades för mig av en av våra klustertränare.
Läs mer här: Omskärning av pojkar 5-14 år

Under hösten 2012 blev FIOH kontaktat av Sadie Farage Foundation som var intresserade av att bygga klassrum, kök, toaletter eller eventuellt lärarbostad i någon by i region 5. Uppmärksamma läsare kommer kanske ihåg två unga män som paddlade kajak nedför Gambiafloden under 2011.
Läs mer här: Nya klassrum i Changai

2014-06-12

Påverkansarbete

Under maj månad har vår byutvecklingsenhet varit ute på påverkansarbete i Region 4. 15-18 maj var det Ungdomsforum och fotbollscup i Misera med omgivande satellitbyar och 29 maj-2 juni var det Nyawurulungs tur.
Läs mer här: Påverkansarbete

Planeringen och redovisningsenhet (PRU) ansvarar för att övervaka projekt och ge råd. I förra veckan var teamet ute på en fyradagars tripp i region sex. Då besöktes bland annat Tabajang, Kisskiss, Sare Njobo, Faas Bajong och Baniko Ismaila.

I Tabajang hade teamet möjlighet att diskutera med utvecklingskommittén i byn. PRU ville veta hur byborna tagit emot och tagit vara på den utbildning de fått i civila rättigheter och entreprenörskap.
Läs mer här: Besök på projektplatser

Under veckan som gått har FIOHTG och Lärarfortbildningen slutit ett nytt ett-årsavtal med UNICEF. SEGRA studiedagar ska nu hållas i ytterligare 11 skolor som sponsras av UNICEF och ingår i deras program ”Girl friendly schools”. Skolorna ligger i Region 5 och 6 och som vanligt väljer UNICEF ut de skolor som ligger riktigt avlägset. Det är ju inget problem för våra Lärarfortbildare för de är vana att ta sig fram överallt.
Läs mer här: SEGRA

2014-05-20

Uppdragsutbildning

Lärarfortbildningen har fått i uppdrag av Folkhögskolan i Karlskoga att utbilda Kotokala LBS i Sukuta i läsinlärning. Samtidigt kom också ett uppdrag från Lisbeth Kohls i Västerås, att utbilda J & M Roots Nursery school i Madiana. Det passade bra att slå ihop dessa grupper och under helgen 17-18 maj fick 14 lärare lära sig grunderna i läsinlärning då de deltog i de två första studiedagarna i SEGRA.
Läs mer här: Uppdragsutbildning