Välkommen till Gambiagrupperna

Gambiagrupperna söker en praktikant till vårt kontor i Gambia under perioden december 2014-maj 2015.
Låter det intressant? Då kan du läsa mer här: Vill du bli praktikant i Gambia?

2014-11-21

Ebola sensitisering

Med syfte att ytterligare stärka kompetensen bland NGOs i Gambia anordnade TANGO (The Association of Non-Governmental Organizations in the Gambia) ett sensitiseringsmöte om Ebola. Läs mer här: Ebola sensitisering

2014-11-11

Solvatten

På kontoret har många nyfikna blickar kastats, det har testats febrilt och provdruckits intensivt. Maria, ekonomen på plats, introducerade oss för den svenska uppfinningen Solvatten.
Läs mer här: Solvatten

2014-11-11

Segra workshops

Under sista veckan i oktober var skolutvecklingsteamet ute i fält och höll i workshops i för att ytterligare stärka lärarnas kompetens i läsinlärning. Ett 20-tal lärare från Basse och Jimara kluster deltog i lärarfortbildningen i region sex som denna gång förmedlade workshop fem och sex, av totalt nio i ordningen.
Läs mer här: Segra workshops

2014-11-10

Spannmålsbanker

Byutvecklingsgruppen har besökt alla spannmålsbanker för att diskutera med byborna och få återkoppling från årets utlåning. Antalet spannmålsbanker är nu uppe i 33 t.ex har Pallol kluster utökats från 2 till 5 för att få bättre spridning i satellitbyarna.
Läs mer här: Spannmålsbanker

Personalen på FIOHTG deltog under oktober månad i en interaktiv session om Ebola som en del i en större nationell informationskampanj initierat av hälsoministeriet i Gambia. Kunskap och förståelse om vad Ebola är, symptom och spridning är av yttersta vikt vid preventionsarbete. Ta gärna del av denna Powerpoint-presentation för vidare information.

Den 28 mars 2015 har Gambiagrupperna samrådsmöte (årsmöte) och då ska en nya Samordningsgrupp/styrelse (SOG) väljas av mötet. Valberedningen vänder sig därför till er för att få in nomineringar till de olika posterna. De poster vi vill få in nomineringar till är ordförande (väljs på 2 år), ordinarie ledamot (väljs på 2 år) och ersättare (väljs på 1 år).
Läs mer här: Nominering till samordningsgrupp/styrelse

FIOHTG har fått besök av 9 trädgårdsstudenter från Enköping. Samarbetet med Läraren Bodil Dahlman och hennes studenter började förra året och föll så väl ut att Enköping nu startat en egen Gambiagrupp. Årets studenter samarbetar med skolorna i Misera och Nyawurulung.
Läs mer här: Besök från yrkeshögskolan i Enköping