Välkommen till Gambiagrupperna

I början av året gjorde en extern konsult en utvärdering av FIOHTG/FIOH:s jobb ute i byarna. Han intervjuade 49 hushåll som bestod av 922 personer varav 478 var kvinnor och 444 var män. Rapporten kommer att presenteras på Gambiagruppernas årsmöte i Uppsala 28 mars. Rapporten finns här: Extern utvärdering

2015-03-18

Ny personal

Amie Darboe och Jainaba Teeda SarrAmie Darboe och Jainaba Teeda Sarr

Under mars månad har FIOHTG fått två nya medarbetare. Aminata (Amie) Darboe har kommit för att förstärka ekonomienheten och Jainaba Teeda Sarr har kommit för att ta hand om alla personalfrågor.
Läs mer här: Ny personal

2015-02-23

Nya medel

Yankuba Manneh och Isabella Thafvelin har jobbat intensivt med att söka bidrag från andra finansiärer. Catholic Relief Service (CRS) har tillstyrkt en ansökan om medel för att bekämpa HIV/Aids. Det är ännu inte klart hur stort det projektet blir. FIOHTG och CRS ska träffas och diskutera omfång och hur projektet ska genomföras.

FIOHTG ansökte också hos NED (National Endorcement for Democracy) om projektmedel till fas 2 av utbildning i civila rättigheter. Det projektet har godkänts nu i veckan och 33 000 USD kommer att satsas på detta.

Aladdin, Kerstin och Anders planerar nästa dags etappAladdin, Kerstin och Anders planerar nästa dags etapp

Kerstin och Anders har skrivit en reseberättelse från sin resa till Gambia. Under tre dagar besökte de inte mindre än tre olika kvinnokooperativ.
Läs mer här: Reseberättelse från Gambia

Den 18 februari 1965 blev Gambia självständigt efter att ha varit engelsk koloni. Nu firas jubileet med pompa och ståt. 53 miljoner Dalasi har satsats för att göra den här dagen minnesvärd. Huvudprogrammet kommer att ske på Independence Stadium i Bakau och i Banjul men även de olika regionerna kommer att ha egna program vid senare tillfällen. Ett stort antal stadsöverhuvuden förväntas hedra firandet med sin närvaro.

De nya fältarbetarna Omar Cham, Alimatou Marong och Amadou Sambou.De nya fältarbetarna Omar Cham, Alimatou Marong och Amadou Sambou.

I alla de externa utvärderingar som gjorts under de sista två åren påpekas det att FIOHTG bör placera personal närmare de byar som de arbetar i. Det är inte kostnadseffektiv att alltid utgå från kontoret i Kombo.

FIOHTG har nu tagit fasta på detta och gör en organisationsförändring. Personal kommer att placeras ute på fältet i de tre regioner där FIOHTG är aktiva.
Läs mer här: Organisationsförändring

2015-02-17

Bränder

Brandsäsongen har redan börjat. Eftersom regnperioden var kort och sparsam har det redan blivit riktigt torrt ute i markerna. Flera byar har rapporterat in skogsbränder men även compounder som brunnit ner. Demba Kunda granne till Sare Musa i region 6 fick hjälp med kläder och sänglinne tack vare två familjer från Enköping som befann sig i Gambia. Allra gladast blev familjen över de lakan och handdukar som de fick. I förra veckan fick vi också veta att Bullock drabbats och vi packar nu för ett besök där också.

Nu är det återigen dags för samrådsmöte. I år kommer mötet hållas 28 mars på Wiks folkhögskola i Uppsala. Hälsingegruppen står för värdskapet. Klicka här för att komma till kallelse och anmälningsblankett: Kallelse till samrådsmöte

Nu har sidan kompletterats med programmet!