Välkommen till Gambiagrupperna

FIOHTG har för första gången genomfört en träning i entreprenörskap för f.d. omskärerskor. Tidigare träningar har fokuserat på att göra byar medvetna om hälsoriskerna och negativa konsekvenser av kvinnlig omskärelse. Till följd av detta har en del omskärerskor beslutat att lägga ner sin praktik. Detta är dock inte utan problem då praktiken för många har varit en stadig inkomstkälla.
Läs mer här: Entreprenörskapsträning för f.d. omskärerskor

I slutet av maj fick trillingpojkar i Sare Njobba hjälp att komma till världen av FIOHTG personal. Alimatou Marong och hennes chaufför såg till att mamman kom till kliniken i Basse. En av pojkarna var redan född när FIOHTG-teamet anlände till Sare Njobbo och mammans samt de övriga barnens liv var i fara eftersom man inte insett i tid att det rörde sig om en flerbarnsfödsel.
Läs mer här: Trillingar i Sare Njobbo

Gambiagrupperna söker en praktikant till vårt kontor i Gambia under perioden december 2014-maj 2015.
Låter det intressant? Då kan du läsa mer här: Vill du bli praktikant i Gambia?

2014-11-21

Ebola sensitisering

Med syfte att ytterligare stärka kompetensen bland NGOs i Gambia anordnade TANGO (The Association of Non-Governmental Organizations in the Gambia) ett sensitiseringsmöte om Ebola. Läs mer här: Ebola sensitisering

2014-11-11

Solvatten

På kontoret har många nyfikna blickar kastats, det har testats febrilt och provdruckits intensivt. Maria, ekonomen på plats, introducerade oss för den svenska uppfinningen Solvatten.
Läs mer här: Solvatten

2014-11-11

Segra workshops

Under sista veckan i oktober var skolutvecklingsteamet ute i fält och höll i workshops i för att ytterligare stärka lärarnas kompetens i läsinlärning. Ett 20-tal lärare från Basse och Jimara kluster deltog i lärarfortbildningen i region sex som denna gång förmedlade workshop fem och sex, av totalt nio i ordningen.
Läs mer här: Segra workshops

2014-11-10

Spannmålsbanker

Byutvecklingsgruppen har besökt alla spannmålsbanker för att diskutera med byborna och få återkoppling från årets utlåning. Antalet spannmålsbanker är nu uppe i 33 t.ex har Pallol kluster utökats från 2 till 5 för att få bättre spridning i satellitbyarna.
Läs mer här: Spannmålsbanker

Personalen på FIOHTG deltog under oktober månad i en interaktiv session om Ebola som en del i en större nationell informationskampanj initierat av hälsoministeriet i Gambia. Kunskap och förståelse om vad Ebola är, symptom och spridning är av yttersta vikt vid preventionsarbete. Ta gärna del av denna Powerpoint-presentation för vidare information.