Välkommen till Gambiagrupperna

Under vårt arbete med det vi kallar Advocay Sports fick jag ta del av några drama om den gambiska kulturen. Ett av dessa handlade om hur det går till när unga pojkar omskärs. Naturligtvis varierar det mellan folkgrupperna och även mellan byarna. Denna berättelse kommer att handla om en mandinkaby i region 5 och berättades för mig av en av våra klustertränare.
Läs mer här: Omskärning av pojkar 5-14 år

Under hösten 2012 blev FIOH kontaktat av Sadie Farage Foundation som var intresserade av att bygga klassrum, kök, toaletter eller eventuellt lärarbostad i någon by i region 5. Uppmärksamma läsare kommer kanske ihåg två unga män som paddlade kajak nedför Gambiafloden under 2011.
Läs mer här: Nya klassrum i Changai

2014-06-12

Påverkansarbete

Under maj månad har vår byutvecklingsenhet varit ute på påverkansarbete i Region 4. 15-18 maj var det Ungdomsforum och fotbollscup i Misera med omgivande satellitbyar och 29 maj-2 juni var det Nyawurulungs tur.
Läs mer här: Påverkansarbete

Planeringen och redovisningsenhet (PRU) ansvarar för att övervaka projekt och ge råd. I förra veckan var teamet ute på en fyradagars tripp i region sex. Då besöktes bland annat Tabajang, Kisskiss, Sare Njobo, Faas Bajong och Baniko Ismaila.

I Tabajang hade teamet möjlighet att diskutera med utvecklingskommittén i byn. PRU ville veta hur byborna tagit emot och tagit vara på den utbildning de fått i civila rättigheter och entreprenörskap.
Läs mer här: Besök på projektplatser

Under veckan som gått har FIOHTG och Lärarfortbildningen slutit ett nytt ett-årsavtal med UNICEF. SEGRA studiedagar ska nu hållas i ytterligare 11 skolor som sponsras av UNICEF och ingår i deras program ”Girl friendly schools”. Skolorna ligger i Region 5 och 6 och som vanligt väljer UNICEF ut de skolor som ligger riktigt avlägset. Det är ju inget problem för våra Lärarfortbildare för de är vana att ta sig fram överallt.
Läs mer här: SEGRA

2014-05-20

Uppdragsutbildning

Lärarfortbildningen har fått i uppdrag av Folkhögskolan i Karlskoga att utbilda Kotokala LBS i Sukuta i läsinlärning. Samtidigt kom också ett uppdrag från Lisbeth Kohls i Västerås, att utbilda J & M Roots Nursery school i Madiana. Det passade bra att slå ihop dessa grupper och under helgen 17-18 maj fick 14 lärare lära sig grunderna i läsinlärning då de deltog i de två första studiedagarna i SEGRA.
Läs mer här: Uppdragsutbildning

En av ”våra” FIOH-byar har varit lyckosam nog att få ytterligare två klassrum. Changai, som ligger på Norra banken ca. 40 min. färd från JanJang Bureh, kom in i vårt byutvecklingsprogram våren 2009 och är Habo-gruppens kontaktby. 2009 fanns där bara en skola av gräs. Sedan dess har Chanagi kommit en lång väg.
Läs mer här: Nya klassrum i Changai

Som ett led i att uppfylla sitt konstitutionella mandat har det nationella rådet för Civic Education (NCCE) i samarbete med Future In Our Hands-The Gambia (FIOHTG) inlett en tio dagar gemensam sensibilisering ute i byarna. Med radiopratshower på teman som utbildning, medborgerliga och mänskliga rättigheter samt utbildning av samhällsledare i kommunallagen från 2002, fick utbildningen stor genomslagskraft.
Läs mer här: Utbildning i civila rättigheter