Välkommen till Gambiagrupperna

Det hela startade efter att en lärare på Karlbergsskolan väckte ett intresse hos skolans dåvarande rektor: Skulle det vara möjligt att inleda ett skolprojekt i Gambia? En arbetsgrupp spånade hur ett samarbete skulle kunna möjliggöras och ett förslag om ett projekt i en partnerskola tog form under hösten 2012.
Läs mer här: Ett skolsamarbete med internationella intentioner

Nu har Gambiagruppernas blogg kommit igång. Där kan gruppernas medlemmar hålla kontakt med varandra och diskutera, ställa frågor och ge svar, berätta om arbetssätt i grupperna, väcka opinion och intresse med mera. Ta dig en titt på www.ggbloggen.se.

Alimatou har varit i Tabjang och dess satelitbyar Dembanding, Fatako, Sare Jarjeh, Sifula Kaiteh och Sifula Sunna för att på nytt informera byborna om konsekvenserna av kvinnlig omskärelse. Hon reste runt mellan byarna och hade 40 deltagare i varje by.
Läs mer här: Informationsinsats om kvinnlig omskärelse

2014-03-13

Internet-kaos

Sedan mitten av december 2013 har kontoret i Gambia fullständigt kaos vad gäller Internettillgång. Det var sagt att underhållsarbete skulle ske på Atlantkabeln, det skulle ta 3 veckor. Sedan dess verkar ingenting fungera.
Läs mer här: Internet-kaos


Gambiagrupperna söker en praktikant till vårt kontor i Gambia under hösten 2014. Praktiken börjar i augusti/september och inkluderar fyra månader i Gambia och en månad i Sverige.
Läs mer här: Vill du göra praktik i Gambia?

Under februari månad fick kom ett filmteam från Worldfavor till Gambia. När de skulle klimatkompensera sin resa hittade de Gambiagrupperna på Internet. Det utmynnade i en film från vårt klimatkompenseringscentra i Tabajang. Ta en titt på den här: Se filmen här

Byutvecklingsgruppen och Planerings- och rapporteringsenheten har varit i 5 byar för att följa upp det projekt som görs tillsammans med GEF (Global Environment Facilities). Sare Sarjo, Sare Abdou och Kiss Kiss har fått utbildning i hur man bygger upp en plantskola, för i första hand fruktträd. Nu fick de visa hur långt de har kommit med sina planer.
Läs mer här: Uppföljning av miljöprojekt

Arkivbild från Jallow KundaArkivbild från Jallow Kunda

På norra banken i Region 5 finns en by som heter Jallow Kunda. Den har tidigare sponsrats av Götenegruppen. FIOH byggde en klassrumslänga med tre klassrum och rektorsexpedition samt kök 2006. Just nu är byborna i Jallow Kunda extra tacksamma att skolan finns och att den har den här muren. I förra veckan drabbades nämligen byn av brand. Hela byn brann ner och innevånarna i byn bor nu i skolan.
Läs mer här: Brand i Jallow Kunda