Välkommen till Gambiagrupperna

Fem byar har försetts med kvarnar, för att mala säd, av FIOHTG. Detta för att minska det dagliga slit som kvinnor har med matlagningen. Maskinerna förväntas också stärka den ekonomiska situationen, för kvinnorna, genom deras lokala organisationer får inkomster från malningen.
Läs mer här: Arbetsbesparande åtgärder

Alla våra byar visar framfötterna, men allra mest verkar just nu hända i Changai och dess satellitbyar. Under våren har Alimatou Marrong från vår Byutvecklingsenhet jobbat mycket med näringslära i dessa byar. Detta har också innefattat hygien, både personlig och i köket. Läs mer här: Changai, en framgångssaga

2014-09-29

Lärarfortbildning

I linje med att förbättra kvalitén av SEGRA materialet anordnades en tre dagars workshop på FIOHTG kontoret i Kotu. Workshopen gav tränarna från de olika regionerna möjlighet att träffas, utbyta information, identifiera utmaningar samt diskutera idéer och nya vägar framåt.
Läs mer här: Lärarfortbildning

2014-09-26

Ny adresslista

Nu finns en ny adresslista på plats på hemsidan. Du hittar den genom att gå till huvudmenyn och klicka på Kontakt => Adresslistor. Du kan också klicka här: Adresslistor

Gambia startade tidigt med utbildning ute i byarna för att göra befolkningen medvetna om hur Ebola sprids men också för att eventuella fall snabbt ska kunna rapporteras.
Läs mer här: Gambia utbildar sitt folk för att kunna klara sig vid ev. ebolaepidemi

Alla medlemsgrupper är välkomna till ett möte för samtal och diskussion om flera viktiga frågor inom Gambiagrupperna. Syftet med mötet är att ge tid till uppföljning och utveckling av frågor som var uppe på årsmötet i mars och/eller diskuterats i styrelsen/SOG och som är väsentliga för utvecklingen och framtiden för Gambiagrupperna.
Läs mer här: Inbjudan för anmälan till medlemsmöte i Göteborg 6 september

Under vårt arbete med det vi kallar Advocay Sports fick jag ta del av några drama om den gambiska kulturen. Ett av dessa handlade om hur det går till när unga pojkar omskärs. Naturligtvis varierar det mellan folkgrupperna och även mellan byarna. Denna berättelse kommer att handla om en mandinkaby i region 5 och berättades för mig av en av våra klustertränare.
Läs mer här: Omskärning av pojkar 5-14 år

Under hösten 2012 blev FIOH kontaktat av Sadie Farage Foundation som var intresserade av att bygga klassrum, kök, toaletter eller eventuellt lärarbostad i någon by i region 5. Uppmärksamma läsare kommer kanske ihåg två unga män som paddlade kajak nedför Gambiafloden under 2011.
Läs mer här: Nya klassrum i Changai